Lesson.am կրթական տեղեկատուն  կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններին և ուսումնական կենտրոններին առաջարկում է համագործակցության առաջարկի տարբեր փաթեթներ:

Առաջարկում ենք համագործակցության  4 փաթեթ՝

Ստանդարտ       Ոսկի             Պլատին           VIP

 

 Փաթեթների մասին մանրամասն ստորև ՝

 

Ստանդարտ փաթեթ

 

Տարեկան արժեք ՝ 25.000դրամ  Ներբեռնել Պայմանագիրը

Փաթեթը ներառում է ՝

 •   Կրթական հաստատության կամ կենտրոնի մասին տեղեկատվության մշակում և տեղադրում  /անձնական էջի պատրաստում/  Տեսնել օրինակ »
 •   Կրթական հաստատության կամ կենտրոնի կողմից առաջարկվող ՄԵԿ(ուղղվածության) դասընթացի մասին տեղեկատվության մշակում և տեղադրում /Տեսնել Օրինակ»
 •   Lesson.am կայքի կողմից սպասարկում /թարմացումներ և փոփոխություններ/
 •   Lesson.am կայքի ՞Զեղչեր՞ բաժնում առանձին հայտարարության ներառում, եթե Կենտրոնը առաջարկում է  զեղչեր կազմակերպվող դասընթացների համար
 • Հղում կրթական հաստատության կամ կենտրոնի վեբ կայք  և սոցիալական ցանցերի էջեր

 


Ոսկի փաթեթ

Ամսեկան արժեք՝5.000 դրամ     Ներբեռնել Պայմանագիրը

Տարեկան արժեք ՝ 49.000դրամ  Ներբեռնել Պայմանագիրը

Փաթեթը ներառում է ՝

 •   Կրթական հաստատության կամ կենտրոնի մասին տեղեկատվության մշակում և տեղադրում  /անձնական էջի պատրաստում/  Տեսնել օրինակ »
 •   Կրթական հաստատության կամ կենտրոնի կողմից առաջարկվող բոլոր դասընթացների մասին տեղեկատվության մշակում և տեղադրում /Տեսնել Օրինակ»
 •   Lesson.am կայքի կողմից սպասարկում /թարմացումներ և փոփոխություններ/
 •   Lesson.am կայքի ՞Զեղչեր՞ բաժնում առանձին հայտարարության ներառում, եթե Կենտրոնը առաջարկում է  զեղչեր կազմակերպվող դասընթացների համար
 • Հղում կրթական հաստատության կամ կենտրոնի վեբ կայք  և սոցիալական ցանցերի էջեր

 


Պլատին փաթեթ

Ամսեկան արժեք՝10.000 դրամ    Ներբեռնել Պայմանագիրը

Տարեկան արժեք ՝ 80.000դրամ   Ներբեռնել Պայմանագիրը

Փաթեթը ներառում է ՝

 •   Կրթական հաստատության կամ կենտրոնի մասին տեղեկատվության մշակում և տեղադրում  /անձնական էջի պատրաստում/ Տեսնել օրինակ »
 •   Կրթական հաստատության կամ կենտրոնի կողմից առաջարկվող բոլոր դասընթացների մասին տեղեկատվության մշակում և տեղադրում/Տեսնել օրինակ»
 •   Lesson.am կայքի կողմից սպասարկում /թարմացումներ և փոփոխություններ/
 •   Lesson.am կայքի ՞Զեղչեր՞ բաժնում առանձին հայտարարության ներառում, եթե Կենտրոնը առաջարկում է  զեղչեր կազմակերպվող դասընթացների համար
 •  Հղում կրթական հաստատության կամ կենտրոնի վեբ կայք  և սոցիալական ցանցերի էջեր
 •   Կրթական հասատության կամ կենտրոնի խորհրդանշանի /լոգոյի/ տեղադրում Lesson.am կայքի գլխավոր էջում
 •   Կրթական հասատության կամ կենտրոնի գովազդի տեղադրում Lesson.am կայքում / ամսեկան համագործակցության փաթեթի դեպքում 5 օր՝ ռոտացիոն հիմունքով/, տարեկան համգործակցության  դեպքում  1 ամիս՝ ռոտացիոն հիմունքով /Տեսնել Գովազդային տեղամասը »

 


VIP փաթեթ

Ամսեկան արժեք՝15.000 դրամ      Ներբեռնել Պայմանագիրը

Տարեկան արժեք ՝ 120.000դրամ   Ներբեռնել Պայմանագիրը

Փաթեթը ներառում է ՝

 •   Կրթական հաստատության կամ կենտրոնի մասին տեղեկատվության մշակում և տեղադրում  /անձնական էջի պատրաստում/Տեսնել օրինակ »
 •   Կրթական հաստատության կամ կենտրոնի կողմից առաջարկվող բոլոր դասընթացների մասին տեղեկատվության մշակում և տեղադրում /Տեսնել օրինակ»
 •   Lesson.am կայքի կողմից սպասարկում /թարմացումներ և փոփոխություններ/
 •   Lesson.am կայքի ՞Զեղչեր՞ բաժնում առանձին հայտարարության ներառում, եթե Կենտրոնը առաջարկում է  զեղչեր կազմակերպվող դասընթացների համար
 •   Կրթական հասատության կամ կենտրոնի խորհրդանշանի /լոգոյի/ տեղադրում Lesson.am կայքի գլխավոր էջում
 •  Կրթական հասատության կամ կենտրոնի գովազդի տեղադրում Lesson.am կայքում / ամսեկան համագործակցության փաթեթի դեպքում՝ 10 օր ռոտացիոն հիմունքով/, տարեկան համգործակցության  դեպքում   3 ամիս Lesson.am կայքում՝ ռոտացիոն հիմունքով  և 1 ամիս  Հայկական Պորտալում /www.ArmenianPortal.com/ Տեսնել գովազդային տեղամասերը»
 •   Կայքի դասընթացների ֆիլտրում առաջին տեղերում լինելու հնարավորություն անկախ այբենական դասակարգումից և անավանման գունանշում կապույտ գույնով
 • 20% զեղչ լրացուցիչ գովազդային ծառայություններից օգտվելու համար(տարեկան համագործակցության դեպքում)