Հաշվապահական դասընթաց

Հաշվապահական դասընթաց

Դասընթացի անվանումը` Հաշվապահություն

Դասընթացի կազմակերպող` Educational Planet ուսումնական կենտրոն

Դասընթացի տևողությունը` շաբաթը 3 օր, 1 ժամ 30 րոպե տևողությամբ

Դասընթացի արժեքը` 35000 դրամ,խմբակաըին 18000 դրամ

Դասընթացի անցկացման համայնքը ` Կորյունի 6

Խմբում մինչև 4 հոգի

Իր մեջ ներառում է հաշվապահական հաշվառում(ակտիվների և պարտավորութույունների հաշվառում հաշվային պլանի կիրառումով),

Հարկային օրենսդրություն(բոլոր տեսակները),

Աշխատանքային օերնսդրություն(բոլոր տեսակները),

Օրենսգրքում փոփոխությունների քննարկում,

Փասթաթղթավորում(սկզբնական փասթաթղթերի լրացում),

Գրանցամատյաններ և հաշվետու ժամանակաշրջանի հաշվետվություններ,

Գործնական աշխատանք, որի ընթացքում կազմավորվում է նոր կազմակերպութոյւն(քննարկվում են ստեղծման հետ կապված բոլոր մանրամասները)

Ընդունվում են աշխատողներ,

Կազմակերպվում է արտադրություն(որի հաշվառումն ու վարումը հաշվապահության մեջ ամենածավալունն ու բարդն է)վաճառվում է պատրաստի արտադրանքը,

Հաշվվում բոլոր տեսակի ծախսերն ու եկամուտները

Ստանում կազմակերպության ֆինանսական հետևանքը(շահույթ կամ վնաս) և այդ ամենի հետ լրացվում են բոլոր անհրաժեշտ սկզբանական հաշվառման փասթաղթերը, գրանցամատյաններն ու հարկային մարմիններին ներկայացվող հաշվետվությունները

Տրվում է Վկայական Տեսնել Վկայականի Օրինակը»