Մանկավարժական համալսարան

Կոնտակտային տվյալներ:  

Հասցե: ք.երևան,Տիգրան Մեծի 17

Հեռ.: 010-59-70-49(Տեղեկատու հեռ.),010-59-70-00(լրատվության և հանրության հետ կապերի վարչություն)

Ֆաքս: 010-59-70-08

Վեբ Կայք: armspu.am Այցելել կայք»

 

Մանկավարժական համալսարանի մասին

Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանը հիմնադրվել է 1922 թվականի նոյեմբերի 7-ին, իսկ 1948 թվականից կրում է մեծ լուսավորիչ ու մանկավարժ Խաչատուր Աբովյանի անունը:
Ռեկտոր`Ռուբեն Միրզախանյան` պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր:

Մանկավարժական համալսարանի ֆակուլտետներ

Բանասիրական

Պատմության և իրավագիտության

Սկզբնական կրթության
Հատուկ կրթության
Կրթության  հոգեբանության և սոցիոլոգիայի
Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի
Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության
Օտար լեզուների
Գեղարվեստական կրթության
Կուլտուրայի

Մանկավարժական համալսարանի մասնագիտությունների ցանկ ՝

 • Մաթեմատիկա
 •  Ֆիզիկա
 •  Քիմիա
 •  Կենսաբանություն
 •  Աշխարհագրություն
 • Էկոլոգիական քիմիա (Բնապահպանություն և բնօգտագործում)
 •  Բնապահպանություն և էկոլոգիա
 •  Պատմություն
 • Իրավագիտություն (մանկավարժություն)
 •  Լրագրություն (հեռուստալրագրություն)
 •  Լրագրություն (ռադիոլրագրություն)
 • . Հայոց լեզու և գրականություն
 • Անգլերեն լեզու և գրականություն
 • Գերմաներեն լեզու ու գրականություն
 •  Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն
 •  Իսպաներեն լեզու և գրականություն
 •  Մշակութաμանություն
 •  Ռուսաց լեզու և գրականություն
 •  Սոցիալական աշխատանք
 •  Ինֆորմատիկա
 •  Բնագիտություն
 •  Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն
 •  Երաժշտական կրթություն
 • Կերպարվեստ և գծագրություն
 •  Կերպարվեստ և գծագրություն (գծագրություն)
 •  Մանկավարժություն և հոգեբանություն
 •  Մանկավարժություն և հոգեբանություն(նախադպրոցական)
 •  Զինվորական մանկավարժություն և հոգեբանություն
 •  Մանկավարժություն և մեթոդիկա(տարրական կրթություն)
 •  Մանկավարժություն և մեթոդիկա(տարրական կրթություն, ռուսաց լեզվի ուսուցմամբ)
 •  Մանկավարժություն և մեթոդիկա(նախադպրոցական կրթություն)
 • Սոցիալական մանկավարժություն
 • Տիֆլոմանկավարժություն
 • Սուրդոմանկավարժություն
 •  Օլիգոֆրենոմանկավարժություն
 •  Լոգոպեդիա
 •  Հատուկ հոգեբանություն
 •  Շտկող մանկավարժություն և հատուկ հոգեբանություն (էրգոթերապիա)
 •  Շտկող մանկավարժություն և հատուկ հոգեբանություն (նախադպրոցական)
 •  Մանկավարժություն և սոցիոլոգիա
 •  Կիրառական արվեստ
 • Ռեժիսուրա (մասսայական հանդիսություննե-րի ռեժիսուրա, հեռուստաֆիլմերի և հեռուստածրագրերի ռեժիսուրա)
 • Պարարվեստ (ժողովրդական և դասական պարեր, ժամանակակից պարահանդեսային պարեր)
 • Գրադարանային-տեղեկատվականաղբյուրներ
 •  Սոցիալ-մշակութային գործունեություն (թանգարանային գործ և հուշարձանների պահպանություն)
 •  Սոցիալ-մշակութային գործունեություն(փողային և էստրադային նվագախմբի ղեկավարում)
 • Սոցիալ-մշակութային գործունեություն(ժողգործիքների նվագախմբերիղեկավարում)
 • Սոցիալ-մշակութային գործունեություն(գեղարվեստական լուսանկարչություն)
 • Սոցիալ-մշակութային գործունեություն(կառավարում` մենեջմենթ)
 • Սոցիալ-մշակութային գործունեություն(գեղարվեստական լուսանկարչություն,օպերատորություն)
 • Կերպարվեստի պատմություն և տեսությու
 • Հագուստի մոդելավորում