Ընդունենք XXX  ուսումնական կենտրոնը մասնակցում է Lesson.am կայքի վարկանիշին.

2015 թվականի փետրվարի 10 ին Lesson.am կայքը այցելում է XXX ուսումնական կենտրոն և պատահական ընտրանքային սկզբունքով ընտրում է 5 ուսոնող հարցմանը մասնակցելու համար և արդյունքում ստացվում են հետևյալ արդյունքները.

Հարցման մասնակիցներՄասնակից 1Մասնակից 2Մասնակից 3Մասնակից 4Մասնակից 5
Ցուցանիշներ
Դասընթացի նյութերի որակը և պրակտիկությունը1010684
Ուսումնական կենտրոնի ադմինիստրատիվ սպասարկումը104818
Դասասենյակների կահավորվածությունը987106
Դասընթացը իրականացնողի մասնագիտական հմտությունները10104810

 

Արդյունքում ստացվում է որ ամեն մասնակցից կենտրոնը ստանում է հետևյալ միավորները ՝

Մասնակից 1 — 9,75 միավոր((10+10+9+10)/4)

Մասնակից 2 -8 միավոր

Մասնակից 3 — 6,25 միավոր

Մասնակից 4- 6,75 միավոր

Մասնակից 5 — 7 միավոր

 

Կենտրոնը տվյալ հարցման արդյունքում ստանում է միջինում 7.5 միավոր((9.75+8+6.25+6.75+7)/5)

Նույն սկզբունքով հաշվարկվում է 10 այլ ուսանողների կարծիքը և ներառվում է հաշվարկի մեջ.

Ընդունենք որ կազմակերպությունը հաջորդ հարցումների ժամանակ ունեցել է հետևյալ վարկանիշը ՝

Հարցում 1 — 9,8

Հարցում 2 — 10

Հարցում 3- 9,9

Հարցում 4- 8.5

Հարցում 5 — 9,2

 

Արդյունքում տարեվերջում XXX ուսումնական կենտրոնը կունենա 9,1 միավոր վարկանիշ((7,5+9,8+10+9,9+8,5+9,2)/6)