Star-Rating

Ուսումնական կենտրոնների վարկանիշային համակարգը կազմվում և թարմացվում է Lesson.am կայքի կողմից մշակված համակարգի միջոցով.
Ուսումնական կենտրոնի վարկանիշը կազմվում է պատահականության սկզբունքով ընտրված ուսումնական կենտրոնում դասընթացի մասնակցած ուսանողների շարքում կատարված հարցման արդյունքում.
Հարցումը կատարվաում է 2 ամիսը մեկ անգամ.
Ամեն հարցման շրջանում հաշվի է առնվում 15 ուսանողի կարծիք.

Հարցումը կատարվում է 2 ձևով .
1. 2 ամսվա ընթացքում դասընթացների մասնակցած 10 ուսանողի հետ կապ հաստատելու միջոցով(հեռախոսային զանգ)
2. 2 ամսվա ընթացքում մեկ անգամ պատահական այց ուսումնական կենտրոն դասապրոցեսի ընթացքում 5 ուսանողի հարցման միջոցով .

Հարցման մասնակիցները գնահատում են 4 գործոն

1.Դասընթացի նյութերի որակը և պրակտիկությունը
2.Ուսումնական կենտրոնի ադմինիստրատիվ սպասարկումը
3.Դասասենյակների կահավորվածությունը
4.Դասընթացը իրականացնողի մասնագիտական հմտությունները

Ամեն հարցման 4 գործոնները  միջինացվում են և գումարվում են ուսումնական կենտրոնի նախորդ վարկանիշին և ստացվում է ուսումնական կենտրոնի նոր վարկանիշը .
Ուսումնական կենտրոնի վարկանիշի բացվածքը նշվում է իր անձնական էջում .
Վարկանիշը իրականացվում է միայն այն ուսումնական կենտրոնների շարքում ում առաջարկը ներառված է կայքում.

 

Վարկանիշի հաշվարկման օրինակ