AFM ուսումնական կենտրոն

 Ուսումնական կենտրոնի հետ կապնվելիս խնդրում ենք Lesson.am ը նշեք որպես տեղեկատվության աղբյուր

 

 

Հասցե:  Ք. Երևան,Տիգրան Մեծի պող.,4-րդ շենք,4-րդ հարկ

Հեռ.: 010-52-51-87,077-52-51-82

 Վեբ Կայք: AFMtraining.am

 

  Ուսումնական կենտրոնը չի համագործակցում Lesson.am կայքի հետ,այդ իսկ պատճառով դասընթացների մասին տեղեկություններ առկա չեն կայքում.