AutoCad դասընթաց

Դասընթացի անվանումը`     AutoCad
 
Դասընթացը կազմակերպող ` »Կրթարան Սոնա» ուսումնական կենտրոն
 
Դասընթացի տևողությունը `  2 ամիս
 
Դասընթացի արժեքը ` 45.000 դր.  անհատական
 
Դասընթացի հաճախականությունը  `  շաբաթը 3 օր, 1 ժամ 30 րոպե տևողությամբ
 

Ուսումնական կենտրոնի հասցե  `  Ք.Երևան Բաղրամյան 21

Կրթական հաստատության հետ կապնվելիս խնդրում ենք «Lesson.am» ը նշեք որպես տեղեկատվության աղբյուր

Նշեք ուսումնական կենտրոնում որ տեղեկացել եք դասընթացի մասին Lesson.am կայքից և ստացեք  10 % զեղչ դասընթացի համար

Դասընթացին Մասնակցելու համար զանգահարեք ՝ 094 45 29 09, 091 45 29 09 

 
 
Տեղեկություն դասընթացի մասին 
 
 
Տրվում է ավարտական վկայական: Տեսնել Վկայականի օրինակը»


 

«Educational Planet» ուսումնական կենտրոն