BAC Accounting հաշվապահության ուսուցման կենտրոն

 Ուսումնական կենտրոնի հետ կապնվելիս խնդրում ենք Lesson.am ը նշեք որպես տեղեկատվության աղբյուր

 a601aee58fbe8ffe64d0c05e167855bc

Հասցե:  Ք. Երևան,կոմիտասի պող. 54 բ.

Հեռ.: 010-23-56-53, 077-67-67-16,055-11-87-15


 

  Ուսումնական կենտրոնը չի համագործակցում Lesson.am կայքի հետ,այդ իսկ պատճառով դասընթացների մասին տեղեկություններ առկա չեն կայքում.