ENS հաշվապահության ուսուցման կենտրոն

 Ուսումնական կենտրոնի հետ կապնվելիս խնդրում ենք Lesson.am ը նշեք որպես տեղեկատվության աղբյուր

 a601aee58fbe8ffe64d0c05e167855bc

Հասցե:  Ք. Երևան,եկմալյան 6փ.,2-րդ հարկ

Հեռ.: 010-50-07-40, 060-44-22-83,093—51-93-88,091-51-39-88

Վեբ կայք : ens.am

 

  Ուսումնական կենտրոնը չի համագործակցում Lesson.am կայքի հետ,այդ իսկ պատճառով դասընթացների մասին տեղեկություններ առկա չեն կայքում.