Java Script դասընթաց

Դասընթացի անվանումը`    Java Script

Դասընթացը կազմակերպող ` »Educational Planet» ուսումնական կենտրոն

Դասընթացի տևողությունը `   1 ամիս

Դասընթացի արժեքը `  60.000դր. ամսական(անհատական),40.000դր. ամսական(խմբակային)

Դասընթացի հաճախականությունը  `  շաբաթը 3 օր, 1 ժամ 30 րոպե տևողությամբ

Ուսումնական կենտրոնի հասցե  ` Կորյունի 6  Տեսնել Քարտեզի վրա»

 

 

Կրթական հաստատության հետ կապնվելիս խնդրում ենք «Lesson.am» ը նշեք որպես տեղեկատվության աղբյուր 

Դասընթացին մասնակցելու համար զանգահարեք 010-58-31-57,099-70-11-14   055-04-11-14 հեռախոսահամարով

Տեղեկություն դասընթացի մասին

Տրվում է Վկայական Տեսնել Վկայականի Օրինակը»


Այցելել «Educational Planet» ուսումնական կենտրոնի անձնական էջ

Այցելել «Educational Planet» ուսումնական կենտրոնի կայք էջ

«Educational Planet» ուսումնական կենտրոնը սոց. ցանցերում