London Eye կենտրոն

 Ուսումնական կենտրոնի հետ կապնվելիս խնդրում ենք Lesson.am ը նշեք որպես տեղեկատվության աղբյուր 

Հասցե:  Ք. Երևան Մաշտոցի 42 ա

Հեռ.: 060-50-40-04
 Վեբ Կայք:  Լondon-eye.net

 

  Ուսումնական կենտրոնը չի համագործակցում Lesson.am կայքի հետ,այդ իսկ պատճառով դասընթացների մասին տեղեկություններ առկա չեն կայքում.