Master Style ուսումնական կենտրոն

 Ուսումնական կենտրոնի հետ կապնվելիս խնդրում ենք Lesson.am ը նշեք որպես տեղեկատվության աղբյուր 

Հասցե:  Ք. Երևան Մոսկովյան 3/2

Հեռ.: 010-54-40-08 , 094-444-080 , 096-444-080
 Վեբ Կայք:  MasterStyle.am

 

  Ուսումնական կենտրոնը չի համագործակցում Lesson.am կայքի հետ,այդ իսկ պատճառով դասընթացների մասին տեղեկություններ առկա չեն կայքում.