TOEFL դասընթաց

Դասընթացի անվանումը`    TOEFL
 
Դասընթացը կազմակերպող ` «Կրթարան Սոնա» ուսումնական կենտրոն
 
Դասընթացի տևողությունը ` 1-3 ամիս 
 
Դասընթացի արժեքը `  30.000(խմբակային), 50.000դր.(անհատական 12 դաս)
 
Դասընթացի հաճախականությունը  `  շաբաթը 3 օր, 1 ժամ 30 րոպե տևողությամբ
 

Ուսումնական կենտրոնի հասցե  `  ք. Երևան Մ.Բաղրամյան 21

Կրթական հաստատության հետ կապնվելիս խնդրում ենք «Lesson.am» ը նշեք որպես տեղեկատվության աղբյուր

Նշեք ուսումնական կենտրոնում որ տեղեկացել եք դասընթացի մասին Lesson.am կայքից և ստացեք լրացուցիչ 10 % զեղչ դասընթացի համար

Դասընթացին մասնակցելու համար զանգահարեք ՝ 27 20 28, 094 45 29 09, 091 45 29 09 

 
 
Տեղեկություն դասընթացի մասին 
Դասընթացի տևողությունը կախված է գիտելիքի մակարդակից.
Տրվում է ավարտական վկայական: Տեսնել Վկայականի օրինակը»